J-183-2010: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-224-2009

Erstattet av: J-184-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.09.2010

Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 3. september 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Spitsbergenbanken, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 19 grader 45 minutter.
  2. Nord 75 grader 54 minutter. Øst 18 grader 38 minutter.
  3. Nord 75 grader 45 minutter. Øst 20 grader 30 minutter.
  4. Nord 75 grader 10 minutter. Øst 21 grader 15 minutter.
  5. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 20 grader 15 minutter
  herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW