J-179-2015: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-170-2015

Erstattet av: J-180-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.07.2015

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. juli 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endringer:

  § 9 oppheves.

  Gjeldende §§ 10 og 11 blir nye §§ 9 og 10.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

   

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Arnøyfjorden i Trøndelag innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 46,2   minutter.  Øst 011 grader 16,0  minutter.
  2. Nord 64 grader 45,5   minutter.  Øst 011 grader 17,0  minutter.
  3. Nord 64 grader 44,8   minutter.  Øst 011 grader 12,0  minutter.  
  4. Nord 64 grader 45,6   minutter.  Øst 011 grader 10,6  minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Tviberg i Trøndelag innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 46,5   minutter.  Øst 011 grader 10,0  minutter.
  2. Nord 64 grader 46,0   minutter.  Øst 011 grader 11,0  minutter.
  3. Nord 64 grader 44,8   minutter.  Øst 011 grader 06,0  minutter.  
  4. Nord 64 grader 45,5   minutter.  Øst 011 grader 05,5  minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Morvika i Trøndelag innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 58,5   minutter.  Øst 011 grader 34,5  minutter.
  2. Nord 64 grader 57,8   minutter.  Øst 011 grader 35,7  minutter.
  3. Nord 64 grader 57,2   minutter.  Øst 011 grader 31,0  minutter.  
  4. Nord 64 grader 58,0   minutter.  Øst 011 grader 30,0  minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Astafjorden i Troms innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 42,5   minutter.  Øst 16 grader 53,0   minutter.
  2. Nord 68 grader 43,5   minutter.  Øst 16 grader 53,0   minutter.
  3. Nord 68 grader 45,5   minutter.  Øst 17 grader 14,0   minutter.
  4. Nord 68 grader 44,0   minutter.  Øst 17 grader 14,0   minutter.
  5. Nord 68 grader 42,0   minutter.  Øst 17 grader 05,0   minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Salangen i Troms innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 68 grader 47,5   minutter.  Øst 17 grader 14,0   minutter.
  2.  Nord 68 grader 52,5   minutter.  Øst 17 grader 29,2   minutter.
  3.  Nord 68 grader 53,6   minutter.  Øst 17 grader 30,0   minutter.
  4.  Nord 68 grader 55,5   minutter.  Øst 17 grader 39,7   minutter.
  5.  Nord 68 grader 54,8   minutter.  Øst 17 grader 41,5   minutter.
  6.  Nord 68 grader 46,8   minutter.  Øst 17 grader 18,8   minutter.
    herfra tilbake til posisjon 1.

  § 6

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Rollnesholmene i Troms innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 68 grader 41,0   minutter.  Øst 16 grader 41,0   minutter.
  2.  Nord 68 grader 44,5   minutter.  Øst 16 grader 41,0   minutter.
  3.  Nord 68 grader 44,5   minutter.  Øst 16 grader 45,0   minutter.
  4.  Nord 68 grader 42,5   minutter.  Øst 16 grader 47,5   minutter.
  5.  Nord 68 grader 43,3   minutter.  Øst 16 grader 52,0   minutter.
  6.  Nord 68 grader 42,3   minutter.  Øst 16 grader 52,0   minutter.
    herfra tilbake til posisjon 1.

  § 7

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Kjøttafeltet i Troms innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

   

  1.  Nord 68 grader 51,0   minutter.  Øst 16 grader 44,0   minutter.
  2.  Nord 68 grader 55,0   minutter.  Øst 16 grader 45,0   minutter.
  3.  Nord 68 grader 55,0   minutter.  Øst 16 grader 51,0   minutter.
  4.  Nord 68 grader 51,0   minutter.  Øst 16 grader 52,0   minutter.
    herfra tilbake til posisjon 1.

  § 8

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Tranøyfjorden og Solbergfjorden i Troms innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 69 grader 05,0   minutter.  Øst 17 grader 14,0   minutter.
  2.  Nord 69 grader 07,8   minutter.  Øst 17 grader 20,0   minutter.
  3.  Nord 69 grader 09,8   minutter.  Øst 17 grader 45,5   minutter.
  4.  Nord 69 grader 07,6   minutter.  Øst 17 grader 45,5   minutter.
  5.  Nord 69 grader 05,7   minutter.  Øst 17 grader 33,0   minutter.
    herfra tilbake til posisjon 1.

  § 9

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Fugløyfjorden i Gildeskål i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 67 grader 03,4 minutter. Øst 013 grader 52,0 minutter.
  2. Nord 67 grader 05,6 minutter. Øst 013 grader 53,1 minutter.
  3. Nord 67 grader 06,2 minutter. Øst 013 grader 59,0 minutter.
  4. Nord 67 grader 03,1 minutter. Øst 013 grader 55,1 minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 10

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HØ/EW