J-178-2008: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-174-2008

Erstattet av: J-186-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.08.2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 21. august 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Bellsundbanken, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 77 grader 13 minutter. Øst 13 grader 01 minutter.,
  2. Nord 77 grader 13 minutter. Øst 11 grader 49 minutter.
  3. Nord 77 grader 54 minutter. Øst 10 grader 00 minutter.
  4. Nord 77 grader 54 minutter. Øst 11 grader 40 minutter.
  5. Nord 77 grader 53 minutter. Øst 11 grader 52,3 minutter.
  6. Nord 77 grader 30 minutter. Øst 12 grader 20 minutter.
  7. Nord 77 grader 24 minutter. Øst 12 grader 43 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Bellsundbanken, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 77 grader 13 minutter. Øst 13 grader 01 minutter.,
  2. Nord 77 grader 13 minutter. Øst 11 grader 49 minutter.
  3. Nord 77 grader 54 minutter. Øst 10 grader 00 minutter.
  4. Nord 77 grader 54 minutter. Øst 11 grader 40 minutter.
  5. Nord 77 grader 53 minutter. Øst 11 grader 52,3 minutter.
  6. Nord 77 grader 30 minutter. Øst 12 grader 20 minutter.
  7. Nord 77 grader 24 minutter. Øst 12 grader 43 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 18,8 minutter. Øst 17 grader 40 minutter.
  2. Nord 74 grader 11 minutter. Øst 16 grader 45 minutter.
  3. Nord 74 grader 42 minutter. Øst 16 grader 46 minutter.
  4. Nord 74 grader 40 minutter. Øst 17 grader 45,5 minutter.
  videre langs 20 nautiske mils forbudsone rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område ved Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 47,7 minutter. Øst 18 grader 20 minutter.
  2. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  3. Nord 75 grader 40 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  4. Nord 76 grader 23 minutter. Øst 22 grader 24 minutter.
  5. Nord 75 grader 38 minutter. Øst 22 grader 50 minutter.
  6. Nord 74 grader 56 minutter. Øst 20 grader 32 minutter.
  7. Nord 74 grader 29 minutter. Øst 20 grader 57 minutter.
  8. Nord 74 grader 34 minutter. Øst 23 grader 25 minutter.
  9. Nord 74 grader 26,4 minutter. Øst 23 grader 30 minutter.

  videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til 20 nautiske mils forbudsone rundt Bjørnøya, herfra langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 4

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW