J-178-2003: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstattet av: J-137-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.09.2003

Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 12. september 2003 i medhold av § 3 i Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i Varangerfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 70 grader 17,2 minutter. Øst 31 grader 03,5 minutter.
  2. Nord 70 grader 08,6 minutter. Øst 31 grader 35,3 minutter.
  Herfra langs grensen mot Russland til Grense Jakobselv.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW