J-175-2019: (Utgått) Forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag

Erstatter: J-169-2019

Erstattet av: J-158-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.10.2019

Gyldig til: 30.09.2024

Forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. oktober 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 36 og kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5

   I

  I forskrift av 26. september 2019 nr. 1274 om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag gjøres følgende endringer:

  § 3 (endret) skal lyde:

  § 3 Feltgrenser

  Fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag er inndelt i 214 høstefelt med bredde på 1 nautisk mil der grensen mellom feltene følger hvert hele breddeminutt. Høstefeltene er definert i vedlegg 1 til denne forskriften

  § 4 (endret) skal lyde:

  § 4 Stengte områder

   Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap der verneforskrifter i medhold av annet regelverk setter forbud mot tarehøsting.

   Det er også forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap fra og med felt 414E til og med felt 420A.

   II

  Forskriften trer i kraft straks

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag  

   Fastsatt av Fiskeridirektoratet 30. september 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 36 og kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5.

   § 1 Forbud

  Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i Møre og Romsdal fylke og Trøndelag fylke

  § 2 Åpne felt

  Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare; innenfor følgende områder:

  I Møre og Romsdal (felt 239 –felt 313)

  Felt

  Fra dato

  Til dato

  C

  1. oktober 2019

  30. september 2020

  E

  1. oktober 2020

  30. september 2021

  B

  1. oktober 2021          

  30. september 2022

  D

  1. oktober 2022

  30. september 2023

  A

  1. oktober 2023  

  30. september 2024

   I Trøndelag (felt 314- felt 452)

  Felt

  Fra dato

  Til dato

  D

  1. oktober 2019

  30. september 2020

  A

  1. oktober 2020

  30. september 2021

  C

  1. oktober 2021

  30. september 2022

  E

  1. oktober 2022

  30. september 2023

  B

  1. oktober 2023

  30. september 2024

  Fra og med felt 395 til og med felt 452 er det forbudt å høste tare fra og med 1. januar til og med 30. april

  § 3 Feltgrenser

  Fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag er inndelt i 214 høstefelt med bredde på 1 nautisk mil der grensen mellom feltene følger hvert hele breddeminutt. Høstefeltene er definert i vedlegg 1 til denne forskriften

  § 4 Stengte områder

  Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap der verneforskrifter i medhold av annet regelverk setter forbud mot tarehøsting.

  Det er også forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap fra og med felt 414E til og med felt 420A.

  § 5 Referanseområder

  Det er opprettet referanseområder i følgende områder:

  I Møre og Romsdal fylke:

  a.

  Giske
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 62º 33.30’ Ø 5º 56.90’
  N 62º 33.3  0’ Ø 5º 57.40’
  N 62º 33.00’ Ø 5º 57.40’
  N 62º 33.00’ Ø 5º 56.90’ 
  N 62º 33.30’ Ø 5º 56.90’

  b.

  Runde
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 62º 24.65’ Ø 5º 35.05’
  N 62º 24.00’ Ø 5º 34.19’
  N 62º 25.63’ Ø 5º 32.41’
  N 62º 26.38’ Ø 5º 36.17’
  N 62º 24.39’ Ø 5º 39.49’
  N 62º 24.14’ Ø 5º 38.72’
  N 62º 24.10’ Ø 5º 38.46’
  N 62º 24.24’ Ø 5º 37.51’
  N 62º 24.66’ Ø 5º 36.85’

  c.

  Sande
   Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 62º 17.03’ Ø 5º 31.50’
  N 62º 17,50’ Ø 5º 31.10’
  N 62º 17,70’ Ø 5º 28.70’
  N 62º 17,32’ Ø 5º 25.60’
  N 62º 16,95’ Ø 5º 26.40’
  N 62º 16,82’ Ø 5º 28.45’

  d.

  Atlanterhavsparken
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 62º 28.33’ Ø  6º 5.00’ 
  N 62º 27.81’ Ø  6º 4.35’  – Bøye Skarvøyflua
  N 62º 27.28’ Ø  6º 5.32’  – Sonegrense
  N 62º 27.35’ Ø  6º 5.49’
  N 62º 28.02’ Ø  6º 5.85’

  e.

  Kvamme
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 62º 12.50’ Ø 5º 21.04’  – Basteneset 
  N 62º 12.16’ Ø 5º 21.38’  – Kvamsbåen
  N 62º 12.04’ Ø 5º 21.77’  – Agnskjeret  
  N 62º 12.17’ Ø 5º 22.25’  – Kvamme småbåthamn
  N 62º 12.18’ Ø 5º 22.18’
  N 62º 12.27’ Ø 5º 22.21’
  N 62º 12.52’ Ø 5º 22.24’

  I Trøndelag fylke:

  a.

  Skyttelråsa
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 64º 28.20’ Ø 10º 30.20’
  N 64º 28.20’ Ø 10º 28.70’
  N 64º 28.80’ Ø 10º 28.70’
  N 64º 28.80’ Ø 10º 30.20’

  b.

  Storhennebaken
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 64º 28.50’ Ø 10º 37.50’
  N 64º 28.50’ Ø 10º 36.50’
  N 64º 28.90’ Ø 10º 36.50’
  N 64º 28.90’ Ø 10º 37.50’

  c.

  Tronflesa
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 64º 43.50’ Ø 10º 43.50’ 
  N 64º 43.50’ Ø 10º 46.00’
  N 64º 44.50’ Ø 10º 46.00’
  N 64º 44.50’ Ø 10º 43.50’

  d.

  Fruflesa
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 64º 54.00’ Ø 10º 32.10’
  N 64º 54.00’ Ø 10º 33.50’
  N 64º 54.35’ Ø 10º 33.50’
  N 64º 54.35’ Ø 10º 32.10’

  e.

  Borgan og Kvaløy
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 64°55.19 Ø 10°41.57’
  N 64°56.48 Ø 10°41.09’
  N 64°59.00 Ø 10°42.41’
  N 64°59.26 Ø 10°43.11’
  N 64°59.49 Ø 10°44.43’
  N 64°59.62 Ø 10°46.78’   
  N 64°59.67 Ø 10°49.25’
  N 64°59.97 Ø 10°52.73’
  N 65°00.27 Ø 10°54.63’
  N 65°00.01 Ø 10°58.38’ 
  N 64°59.21 Ø 10°59.04’
  N 64°58.39 Ø 10°58.87’
  N 64°56.74 Ø 10°53.02’
  N 64°56.22 Ø 10°47.42’
  N 64°55.49 Ø 10°45.81’
  N 64°55.19 Ø 10°41.57’

  f.

   Frelsøy
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitti
  Euref89/WGS84
  N 65°00.03 Ø 10°49.50’
  N 65°00.16 Ø 10°49.31’
  N 65°00.38 Ø 10°49.31’
  N 65°00.53 Ø 10°49.52’
  N 65°00.66 Ø 10°50.41’
  N 65°00.51 Ø 10°50.97’    
  N 65°00.38 Ø 10°51.06’
  N 65°00.04 Ø 10°50.54’
  N 65°00.03 Ø 10°49.50’

            

  g.

  Kvaløy og Raudøy
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS8
  N 65°01.49 Ø 10°56.17’
  N 65°01.82 Ø 10°56.34’
  N 65°03.22 Ø 11°03.99’
  N 65°03.06 Ø 11°05.51’
  N 65°02.47 Ø 11°07.73’
  N 65°01.26 Ø 11°10.55’     
  N 64°59.69 Ø 11°08.94’
  N 64°59.68 Ø 11°06.21’
  N 65°00.17 Ø 11°04.27’
  N 65°00.17 Ø 10°59.79’ 
  N 65°00.79 Ø 10°59.04’
  N 65°01.49 Ø 10°56.17’

  h.

  Steinflesa
  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i
  Euref89/WGS84
  N 65º 07.75’ Ø 11º 29.50’
  N 65º 07.75’ Ø 11º 31.80’ 
  N 65º 08.75’ Ø 11º 31.80’
  N 65º 08.75’ Ø 11º 29.50’

  Det er ikke tillatt å høste tare i referanseområdene uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve grensene for referanseområdene.

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64.

  § 8 Ikrafttredelse m.v. 

  Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 2019 og gjelder til og med 30. september 2024. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrifter: Forskrift 30. september 2014 nr. 1231 om regulering av høsting av tare, Møre og Romsdal, forskrift 30. september 2014 nr. 1232 om regulering av høsting av tare, Sør-Trøndelag, forskrift 5. juni 2015 nr. 594 om regulering av høsting av tare, Nord-Trøndelag.

  ------------

  NWA/EW

  Vedlegg: