J-175-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-159-2014

Erstattet av: J-178-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.08.2014

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Nærings- og fiskeridepartementet har 28. juli 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Nærings- og fiskeridepartementets t:lastes ned i pdf-formaav 22. desember 2004 nr. 1878 utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 33 annet ledd (endret) skal lyde:

  Kongekrabbe i kvoteregulert område kan bare fiskes med teiner. Hvert fartøy kan ha inntil 30 teiner. I tillegg kan to forskningsteiner benyttes. Ved fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område er det forbudt å benytte teiner med fluktåpning.

  II

  Denne forskriften trer i kraft 1. august 2014.

  TH/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  J-175-2014 (539,86 kB)

  Vedlegg:

  Snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Snurrevadposte-figur (502,60 kB) Retningslinjer-Sjofartsdir (246,18 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) Unntak seinotfiske (91,00 kB)