J-175-2012: Forskrift om endring av forskrift om om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Tilbake til gjeldende J-melding