J-172-2009: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-167-2009

Erstattet av: J-174-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.09.2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 1. september 2009 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 2 oppheves.

  Gjeldende § 3 blir ny § 2.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om reguleringav fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  §

  1
  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nordøst for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 76 grader 02 minutter. Øst 20 grader 12 minutter.
  2. Nord 76 grader 05 minutter. Øst 21 grader 15 minutter.
  3. Nord 77 grader 00 minutter. Øst 23 grader 35 minutter.
  4. Nord 77 grader 00 minutter. Øst 24 grader 30 minutter.
  5. Nord 76 grader 15 minutter. Øst 24 grader 40 minutter.
  6. Nord 75 grader 30 minutter. Øst 23 grader 00 minutter.
  7. Nord 75 grader 18 minutter. Øst 21 grader 53 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW