J-172-2003: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-154-2003

Erstattet av: J-37-2004

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.09.2003

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 5. september 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, bestemt:

  I

  I forskrift av 4. mai 2001 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endringer:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Vengsøyfjorden og Sessøyfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  69  grader  42 minutter. Øst 18 grader 13 minutter.
  2. Nord  69  grader  50 minutter. Øst 18 grader 14 minutter.
  3. Nord  69  grader  50 minutter. Øst 18 grader 40 minutter.
  4. Nord  69  grader  48 minutter. Øst 18 grader 45 minutter.
  herfra  til posisjon 1.

  § 2 og 3 oppheves.

  Gjeldende § 4 til § 2.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Vengsøyfjorden og Sessøyfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  69 grader  42 minutter. Øst 18 grader 13 minutter.
  2. Nord  69 grader  50 minutter. Øst 18 grader 14 minutter.
  3. Nord  69 grader  50 minutter. Øst 18 grader 40 minutter.
  4. Nord  69 grader  48 minutter. Øst 18 grader 45 minutter.
  herfra  til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW