J-171-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Erstatter: J-165-2013

Erstattet av: J-165-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.08.2013

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 1. august 2013 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 19. juli 2013 om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark gjøres følgende endring:

  § 2 oppheves.

  Gjeldende § 3 blir ny § 2.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

  Fiskeridirektoratet har den 19. juli 2013 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter torsk og hyse med fløytline på Varangerfjorden vest for rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 70 grader 17,0 minutter Øst 31 grader 03,5 minutter
  2. Nord 70 grader 10,0 minutter Øst 31 grader 03,0 minutter
  3. Nord 69 grader 52,5 minutter Øst 30 grader 18,4 minutter

  § 2

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW