J-171-2008: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-159-2008

Erstattet av: J-173-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.08.2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endringer:

  § 1 oppheves

  .

  § 3 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 18,8 minutter. Øst 17 grader 40 minutter.
  2. Nord 74 grader 11 minutter. Øst 16 grader 45 minutter.
  3. Nord 74 grader 42 minutter. Øst 16 grader 46 minutter.
  4. Nord 74 grader 40 minutter. Øst 17 grader 45,5 minutter.
  videre langs 20 nautiske mils forbudsone rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 4 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 47,7 minutter. Øst 18 grader 20 minutter.
  2. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  3. Nord 75 grader 40 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  4. Nord 76 grader 23 minutter. Øst 22 grader 24 minutter.
  5. Nord 75 grader 38 minutter. Øst 22 grader 50 minutter.
  6. Nord 74 grader 49,5 minutter. Øst 19 grader 30 minutter.
  videre langs 20 nautiske mils forbudsone rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 5 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område øst for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 28 minutter. Øst 20 grader 27,8 minutter.
  2. Nord 74 grader 34 minutter. Øst 23 grader 25 minutter.
  3. Nord 74 grader 26,4 minutter. Øst 23 grader 30 minutter.
  videre langs yttergrensen for Norges Økonomiske sone til 20 nautiske mils forbudsone rundt Bjørnøya, herfra langs 20 nautiske mils forbudsone til posisjon 1.

  Gjeldende §§ 2 og 3 blir nye §§ 1 og 2.

  Gjeldende § 4 blir ny § 6.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område ved Hornsunddjupet, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 76 grader 32 minutter. Øst 15 grader 04 minutter.
  2. Nord 76 grader 32 minutter. Øst 14 grader 14 minutter.
  3. Nord 76 grader 53 minutter. Øst 13 grader 22 minutter.
  4. Nord 76 grader 53 minutter. Øst 14 grader 06 minutter.
  videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Bellsundbanken, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 77 grader 05 minutter. Øst 13 grader 18,5 minutter.
  2. Nord 77 grader 05 minutter. Øst 12 grader 10 minutter.
  3. Nord 77 grader 20 minutter. Øst 11 grader 31 minutter.
  4. Nord 77 grader 24 minutter. Øst 11 grader 40 minutter.
  5. Nord 77 grader 24 minutter. Øst 12 grader 43 minutter.
  6. Nord 77 grader 07,1minutter. Øst 13 grader 09,5 minutter.
  videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 18,8 minutter. Øst 17 grader 40 minutter.
  2. Nord 74 grader 11 minutter. Øst 16 grader 45 minutter.
  3. Nord 74 grader 42 minutter. Øst 16 grader 46 minutter.
  4. Nord 74 grader 40 minutter. Øst 17 grader 45,5 minutter.
  videre langs 20 nautiske mils forbudsone rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 47,7 minutter. Øst 18 grader 20 minutter.
  2. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  3. Nord 75 grader 40 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  4. Nord 76 grader 23 minutter. Øst 22 grader 24 minutter.
  5. Nord 75 grader 38 minutter. Øst 22 grader 50 minutter.
  6. Nord 74 grader 49,5 minutter. Øst 19 grader 30 minutter.
  videre langs 20 nautiske mils forbudsone rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 5

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område øst for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 28 minutter. Øst 20 grader 27,8 minutter.
  2. Nord 74 grader 34 minutter. Øst 23 grader 25 minutter.
  3. Nord 74 grader 26,4 minutter. Øst 23 grader 30 minutter.
  videre langs yttergrensen for Norges Økonomiske sone til 20 nautiske mils forbudsone rundt Bjørnøya, herfra langs 20 nautiske mils forbudsone til posisjon 1.

  § 6

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW