J-167-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-160-2019

Erstattet av: J-168-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.09.2019

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. september 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak nr. 1001.

  I

  I Fiskerdirektoratets forskrift 9. august 2017 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 2 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.         Nord 75 grader 50,0 minutter. Øst 019 grader 00,0 minutter.
  2.         Nord 74 grader 57,0 minutter. Øst 018 grader 11,0 minutter.
  3.         Nord 75 grader 03,0 minutter. Øst 018 grader 11,0 minutter.
  4.         Nord 74 grader 58,0 minutter. Øst 019 grader 20,0 minutter.
  5.         Nord 74 grader 45,0 minutter. Øst 020 grader 38,0 minutter
  6.         Nord 74 grader 38,0 minutter. Øst 020 grader 19,0 minutter
  herfra langs 20 nautiske mils sonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  Gjeldende § 2 blir ny § 3.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard      

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. august 2017 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999.

  § 1

   Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Norskebanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

   1.         Nord 80 grader 03,0 minutter. Øst 012 grader 30,0 minutter.
  2.         Nord 80 grader 30,0 minutter. Øst 012 grader 30,0 minutter.
  3.         Nord 80 grader 40,0 minutter. Øst 015 grader 40,0 minutter.
  4.         Nord 80 grader 15,0 minutter. Øst 015 grader 40,0 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.         Nord 75 grader 50,0 minutter. Øst 019 grader 00,0 minutter.
  2.         Nord 74 grader 57,0 minutter. Øst 018 grader 11,0 minutter.
  3.         Nord 75 grader 03,0 minutter. Øst 018 grader 11,0 minutter.
  4.         Nord 74 grader 58,0 minutter. Øst 019 grader 20,0 minutter.
  5.         Nord 74 grader 45,0 minutter. Øst 020 grader 38,0 minutter
  6.         Nord 74 grader 38,0 minutter. Øst 020 grader 19,0 minutter
  herfra langs 20 nautiske mils sonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 3

  Forskriften trer i kraft straks.

  ”””””””””””””””””””””””

  -----------

  HJ/MKRB