J-166-2016: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-133-2016

Erstattet av: J-121-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.09.2016

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. september 2016 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999.

   I

  Fiskeridirektoratets forskrift 29. juni 2016 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard oppheves.      

   II

  Forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW