J-166-1989: Forskrift om forbud mot bruk av reketrål om natten i Nordland