J-166-1989: (Utgått) Forskrift om forbud mot bruk av reketrål om natten i Nordland

Erstattet av: J-58-2007

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.10.1989

Forskrift om forbud mot bruk av reketrål om natten i Nordland

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Nattforbud.

  Det er forbudt å fiske reker fra kl 1800 til kl 0600 innenfor de grenselinjer som er nevnt nedenfor:

  Innenfor en linje fra Helgelandsflæsa lykt over Mudvær lykt til Skjærvær lykt, herfra i rette linjer til Åsvær fyr, Bøvarden (grunnlinjepunkt 48), Myken fyr, Kalsholmen fyr, Støtt lykt,
  Fenesodden lykt Landego, langs vestsiden av Landego til Landego fyr, Måløy-Skarholmen fyr, Flatøy fyr, Øksnesodden lykt, varden ved Dalsvær langs Hamarøys vestside til Tranøy fyr, Mefjordboen stake, Årstein-Skjervøy sørpynt, Inngjeldsøy sørpynt til Kvalbakken ved Svolvær. Herfra følger linjen 100 meters koten på vestsiden av Hølla og videre vestover langs Lofoten, runder Skomvær fyr og følger samme dybde langs yttersiden av Lofoten til rettvisende vest av Laukvik lykt, herfra i rett linje til Ulvøyholmen varde, og videre til Odden lykt utenfor Bølandet, følger igjen 100 meters koten langs Langøyas vestside rundt Langenesodden til Åknes på Andøya. Fra Åknes følger linjen 100 meters koten vestenfor Andøya rundt Andenes og videre sørover langs østsiden av Andøya forbi Risøysundet til staken utenfor Kinneset.

  § 2. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  TH/MN