J-165-2014: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-171-2013

Erstattet av: J-140-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.07.2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 15. juli 2014 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 19. juli 2013 om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter torsk og hyse med fløytline på Varangerfjorden vest for rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 04,0 minutter Øst 30 grader 06,0 minutter
  2. Nord 70 grader 00,0 minutter Øst 30 grader 37,1 minutter
  3. Nord 69 grader 52,5 minutter Øst 30 grader 18,4 minutter

  II
  Denne forskriften trer i kraft straks.
  Forskriften lyder etter dette:


  Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

  Fiskeridirektoratet har den 19. juli 2013 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter torsk og hyse med fløytline på Varangerfjorden vest for rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 04,0 minutter Øst 30 grader 06,0 minutter
  2. Nord 70 grader 00,0 minutter Øst 30 grader 37,1 minutter
  3. Nord 69 grader 52,5 minutter Øst 30 grader 18,4 minutter

  § 2

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW