J-165-2013: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-105-2011

Erstattet av: J-171-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.07.2013

Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 19. juli 2013 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter torsk og hyse med fløytline på Varangerfjorden vest for rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 17,0 minutter Øst 31 grader 03,5 minutter
  2. Nord 70 grader 10,0 minutter Øst 31 grader 03,0 minutter
  3. Nord 69 grader 52,5 minutter Øst 30 grader 18,4 minutter

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter torsk og hyse med fløytline på Syltefjorden innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 42,0 minutter Øst 30 grader 05,7 minutter
  2. Nord 70 grader 52,5 minutter Øst 30 grader 25,5 minutter
  3. Nord 70 grader 43,0 minutter Øst 30 grader 58,5 minutter
  4. Nord 70 grader 33,0 minutter Øst 30 grader 37,1 minutter
  herfra videre langs land til posisjon 1.

  § 3

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’