J-160-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-155-2019

Erstattet av: J-167-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.09.2019

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. september 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak nr. 1001.

  I

  I Fiskerdirektoratets forskrift 9. august 2017 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  §§ 2, 3 og 4 oppheves.

  Gjeldende § 5 blir ny § 2

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard      

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. august 2017 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999.

  § 1

   Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Norskebanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

   1.         Nord 80 grader 03,0 minutter. Øst 012 grader 30,0 minutter.

  2.         Nord 80 grader 30,0 minutter. Øst 012 grader 30,0 minutter.

  3.         Nord 80 grader 40,0 minutter. Øst 015 grader 40,0 minutter.

  4.         Nord 80 grader 15,0 minutter. Øst 015 grader 40,0 minutter.

  herfra tilbake til posisjon 1.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks.

  ”””””””””””””””””””””””

  -----------

  JBN/MKRB