J-160-2013: Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål.

Tilbake til gjeldende J-melding