J-157-2016: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-155-2016

Erstattet av: J-159-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.08.2016

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 25. august 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

  I

   I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

   § 7 oppheves.

   Gjeldende § 8 blir nye § 7.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ................

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Vefsnfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer innenfor følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 58,5 minutter  Øst 12 grader 50,5 minutter
  2. Nord 65 grader 59,0 minutter  Øst 12 grader 51,5 minutter
  3. Nord 65 grader 59,2minutter   Øst 12 grader 54,3 minutter

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 53,0 minutter. Øst 26 grader 53,0 minutter.
  2. Nord 71 grader 00,0 minutter. Øst 26 grader 53,0 minutter.
  3. Nord 71 grader 00,0 minutter. Øst 26 grader 59,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 53,0 minutter. Øst 26 grader 59,0 minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Malangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 29,2   minutter.  Øst 018 grader 20,0  minutter.
  2. Nord 69 grader 30,5   minutter.  Øst 018 grader 20,0  minutter.
  3. Nord 69 grader 30,5   minutter.  Øst 018 grader 26,0  minutter.
  4. Nord 69 grader 29,2  minutter.   Øst 018 grader 26,0  minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i i et område på Solbergfjorden i Troms avgrenset av rette linjer innenfor følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 05,0   minutter.  Øst 017 grader 14,7  minutter.
  2. Nord 69 grader 07,4   minutter.  Øst 017 grader 20,0  minutter.
  3. Nord 69 grader 09,4   minutter.  Øst 017 grader 45,2  minutter. 
  4. Nord 69 grader 07,7   minutter.  Øst 017 grader 41,5  minutter.
  5. Nord 69 grader 05,6   minutter.  Øst 017 grader 31,6  minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 5

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i i et område på Eidsfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 34,5   minutter.  Øst 014 grader 30,0  minutter.
  2. Nord 68 grader 37,7   minutter.  Øst 014 grader 42,5  minutter.
  3. Nord 68 grader 37,0   minutter.  Øst 014 grader 44,0  minutter. 
  4. Nord 68 grader 35,2   minutter.  Øst 014 grader 39,5  minutter.
  5. Nord 68 grader 33,0   minutter.  Øst 014 grader 31,0  minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 6

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område sør på Vefsnfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 49,0   minutter.  Øst 012 grader 28,0  minutter.
  2. Nord 65 grader 51,5   minutter.  Øst 012 grader 32,5  minutter.
  3. Nord 65 grader 51,5   minutter.  Øst 012 grader 34,0  minutter.
  4. Nord 65 grader 50,5   minutter.  Øst 012 grader 33,0  minutter.
  5. Nord 65 grader 49,0   minutter.  Øst 012 grader 29,7  minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 7

   Forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW