J-156-2014: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-219-2010

Erstattet av: J-183-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.06.2014

Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 25. juni 2014 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område i fiskevernsonen nord av Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 74 grader 49,1 minutter. Øst 018 grader 40,0 minutter.
  2. Nord 74 grader 57,0 minutter. Øst 018 grader 40,0 minutter.
  3. Nord 74 grader 52,0 minutter. Øst 019 grader 50,0 minutter.
  4. Nord 74 grader 46,5 minutter. Øst 019 grader 50,0 minutter.
  Herfra videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  MKB/EW