J-156-2008: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-151-2008

Erstattet av: J-157-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.07.2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 11. juli 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område ved Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 43,5 minutter. Øst 17 grader 58 minutter.
  2. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  3. Nord 75 grader 45 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  4. Nord 75 grader 45 minutter. Øst 19 grader 00 minutter.
  5. Nord 74 grader 40 minutter. Øst 24 grader 00 minutter.
  6. Nord 74 grader 28 minutter. Øst 24 grader 00 minutter.
  videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya, herfra langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område ved Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 43,5 minutter. Øst 17 grader 58 minutter.
  2. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  3. Nord 75 grader 45 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  4. Nord 75 grader 45 minutter. Øst 19 grader 00 minutter.
  5. Nord 74 grader 40 minutter. Øst 24 grader 00 minutter.
  6. Nord 74 grader 28 minutter. Øst 24 grader 00 minutter.
  videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya, herfra langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område ved Hornsunddjupet, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 76 grader 30 minutter. Øst 14 grader 05 minutter.
  2. Nord 76 grader 42 minutter. Øst 13 grader 20 minutter.
  3. Nord 76 grader 53 minutter. Øst 13 grader 09 minutter.
  4. Nord 76 grader 53 minutter. Øst 14 grader 06 minutter.
  5. Nord 76 grader 30 minutter. Øst 15 grader 09 minutter
  videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Bellsundbanken, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 77 grader 05 minutter. Øst 13 grader 18,5 minutter.
  2. Nord 77 grader 05 minutter. Øst 12 grader 10 minutter.
  3. Nord 77 grader 20 minutter. Øst 11 grader 31 minutter.
  4. Nord 77 grader 24 minutter. Øst 11 grader 40 minutter.
  5. Nord 77 grader 24 minutter. Øst 12 grader 43 minutter.
  6. Nord 77 grader 07,1minutter. Øst 13 grader 09,5 minutter.
  videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Isfjordbanken, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 77 grader 45 minutter. Øst 12 grader 01,5 minutter.
  2. Nord 77 grader 49 minutter. Øst 10 grader 28 minutter.
  3. Nord 77 grader 57 minutter. Øst 09 grader 48 minutter.
  4. Nord 78 grader 05 minutter. Øst 09 grader 34 minutter.
  5. Nord 78 grader 05 minutter. Øst 10 grader 29 minutter.
  6. Nord 77 grader 58 minutter. Øst 10 grader 55 minutter.
  7. Nord 77 grader 53 minutter. Øst 11 grader 52 minutter.
  videre til posisjon 1.

  § 5

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW