J-155-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-152-2019

Erstattet av: J-160-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.09.2019

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 5. september 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak nr. 1001.

   I

  I Fiskerdirektoratets forskrift 9. august 2017 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 4 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område sør på Spitsbergenbanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 020 grader 40,0 minutter.
  2. Nord 75 grader 10,0 minutter. Øst 020 grader 40,0 minutter.
  3. Nord 75 grader 10,0 minutter. Øst 021 grader 25,0 minutter.
  4. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 021 grader 25,0 minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

   Gjeldende § 4 blir ny § 5.

    II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -----------

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard      

   Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. august 2017 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999.

  § 1

   Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Norskebanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 80 grader 03,0 minutter. Øst 012 grader 30,0 minutter.
  2. Nord 80 grader 30,0 minutter. Øst 012 grader 30,0 minutter.
  3. Nord 80 grader 40,0 minutter. Øst 015 grader 40,0 minutter.
  4. Nord 80 grader 15,0 minutter. Øst 015 grader 40,0 minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 2

   Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nordøst for Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 50,6 minutter. Øst 019 grader 00,0 minutter.
  2. Nord 74 grader 59,0 minutter. Øst 019 grader 20,0 minutter.
  3. Nord 74 grader 49,0 minutter. Øst 020 grader 39,0 minutter.
  4. Nord 74 grader 41,0 minutter. Øst 020 grader 16,0 minutter.
   herfra langs 20 nautiske mils sonen rundt Bjørnøya tilbake til posisjon 1.

  § 3

   Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Storfjordrenna, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 75 grader 52,0 minutter. Øst 019 grader 56,0 minutter.
  2. Nord 76 grader 03,0 minutter. Øst 019 grader 56,0 minutter.
  3. Nord 76 grader 05,0 minutter. Øst 020 grader 58,0 minutter.
  4. Nord 76 grader 05,0 minutter. Øst 022 grader 09,0 minutter.
  5. Nord 75 grader 52,0 minutter. Øst 022 grader 09,0 minutter
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område sør på Spitsbergenbanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 020 grader 40,0 minutter.
  2. Nord 75 grader 10,0 minutter. Øst 020 grader 40,0 minutter.
  3. Nord 75 grader 10,0 minutter. Øst 021 grader 25,0 minutter.
  4. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 021 grader 25,0 minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 5

   Forskriften trer i kraft straks.

  -----------

  HJ/EW