J-155-2009: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-152-2009

Erstattet av: J-166-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.08.2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 19. august 2009 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I
  I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 1 oppheves.

  Gjeldende §§ 2-4 blir nye §§ 1-3.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om reguleringav fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nordøst for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 74 grader 48,3 minutter. Øst 18 grader 29,8 minutter.
  2. Nord 75 grader 06 minutter. Øst 17 grader 30 minutter.
  3. Nord 75 grader 32 minutter. Øst 17 grader 00 minutter.
  4. Nord 75 grader 58 minutter. Øst 18 grader 35 minutter
  5. Nord 76 grader 26 minutter. Øst 24 grader 00 minutter.
  6. Nord 75 grader 30 minutter. Øst 24 grader 00 minutter.
  7. Nord 74 grader 43 minutter. Øst 20 grader 08,7 minutter.
   videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Bellsundbanken og Isfjordbanken, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 77 grader 14 minutter. Øst 12 grader 59 minutter.
  2. Nord 77 grader 14 minutter. Øst 11 grader 33 minutter.
  3. Nord 77 grader 30 minutter. Øst 11 grader 20 minutter.
  4. Nord 78 grader 08 minutter. Øst 09 grader 05 minutter.
  5. Nord 78 grader 08 minuttet. Øst 10 grader 18 minutter.
   herfra videre langs 20 nautiske mils grensen til posisjon:
  6. Nord 77 grader 30 minutter. Øst 12 grader 20 minutter.
  7. Nord 77 grader 30 minutter. Øst 12 grader 43 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.