J-154-2003: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

Erstattet av: J-172-2003

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.07.2003

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 29. juli 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, bestemt:

  I

  I forskrift av 4. mai 2001 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endringer:

  § 1 oppheves

  Gjeldende §§ 2 – 5 blir til §§ 1 – 4.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Sessøyfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69° 42’      Øst 18° 13’  
  2. Nord 69° 47,7’   Øst 18° 13’  
  3. Nord 69° 47,7’   Øst 18° 20’  
  4. Nord 69° 43’      Øst 18° 19’  
  Herfra  til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske reker med trål i et område i Lyngenfjorden og Ullsfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  69 grader  46 minutter. Øst 20 grader 18 minutter.
  2. Nord  69 grader  46 minutter. Øst 20 grader 30 minutter.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område av Malangen sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69  grader 29     minutter. Øst 18 grader 20 minutter.
  2. Nord 69  grader 29,5  minutter. Øst 18 grader 28 minutter.

  § 4

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HØ/ES