J-153-2018: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om høsting av tare i Rogaland fylke

Erstatter: J-134-2017

Erstattet av: J-160-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 31.08.2018

Forskrift om endring av forskrift om høsting av tare i Rogaland fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 31. august 2018 med hjemmel i forskrift 4. oktober 2011 nr. 988 om høsting av tare i Rogaland fylke § 5.

  I

   Forskrift 4. oktober 2011 nr. 988 om høsting av tare i Rogaland fylke § 2 skal lyde:

  § 2 Åpne felt

   Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Rogaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. res av 13. juli 1995 nr. 642.

  Felt

  Fra   dato

  Til dato

  D

  1. september 2011

  31. august 2012

  A

  1.   september 2012

  31.   august 2013

  B

  1.   september 2013

  31.   august 2014

  C

  1.   september 2014

  31.   august 2015

  D

  1.   september 2015

  31.   august 2016

  A

  1.   september 2016

  31.   august 2017

  B

  1. september   2017

  10. september   2018

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»

   Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om høsting av tare i Rogaland fylke

   Fiskeridirektoratet har den 4. oktober 2011, med hjemmel i kgl. res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16 og 36, fastsatt følgende forskrift:

   § 1 Forbud

   Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Rogaland fylke.

   § 2 Åpne felt

   Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Rogaland ,og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. Res av 13. juli 1995.

  Felt

  Fra   dato

  Til dato

  D

  1. september 2011

  31. august 2012

  A

  1.   september 2012

  31.   august 2013

  B

  1.   september 2013

  31.   august 2014

  C

  1.   september 2014

  31.   august 2015

  D

  1.   september 2015

  31.   august 2016

  A

  1.   september 2016

  31.   august 2017

  B

  1.   september 2017

  10.   september 2018

  § 3 Stengte områder

   Uten hinder av § 2  er det likevel forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor følgende områder: 

  Område

  Felt

  Kart

  Kjørholmane naturreservat

   6 A

  2

  Eime naturreservat

  12 A

  2

  Revtangen/Jærstrandens   landskapsvernområde

  16 A

  2

  Jarstein naturreservat

  52 A

  2

  Ferkingstadøyene naturreservat

  58 A

  3

  Utsira/Spannholmen naturreservat

  61    A

  3

  Utsira/Spannholmen naturreservat

  62    A

  3

  Område

  Felt

  Kart

  Revtangen/Jærstrandens   landskapsvernområde

  15 B

  2

  Revtangen/Jærstrandens   landskapsvernområde

  18 B

  2

  Område

  Felt

  Kart

  Ferkingstadøyane naturreservat

  59    C

  3

  Område

  Felt

  Kart

  Heglane naturreservat

  10 D

  2

  Revtangen/Jærstrandens   landskapsvernområde

  17 D

  2

  Jarstein naturreservat

  53 D

  2

  Utsira/Spannholmen naturreservat

  63 D

  3

  Utsira/Spannholmen naturreservat

  64 D

  3

   

   § 4 Høsteforbud i tidsrommet 1. april - 31. juli

   

  Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. april til 31. juli innenfor følgende områder:

  Område

  Felt

  Kart

  Tingelsete naturreservat

  37A

  1

  Urter naturreservat

  67A

  3

  Område

  Felt

  Kart

  Urter   naturreservat

  65B

  3

  Indrevær naturreservat

  69B

  3

  Gitterøy naturreservat

  69B

  3

  Område

  Felt

  Kart

  Grøninganne naturreservat

  3 C

  2

  Tednholm naturreservat

  39C

  1

  Svåholmane naturreservat

  39C

  1

  Fokksteinen

  43C

  1

  Gitterøy naturreservat

  70C

  3

  Område

  Felt

  Kart

  Fokksteinen

  44E

  1

   § 5 Bemyndigelse

   Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

   § 6 Straff

   Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64

   
  § 7 Ikrafttredelse

   Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2009 om regulering av høsting av tare i Rogaland fylke.