J-153-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-149-2014

Erstattet av: J-167-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.06.2014

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 23. juni 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endringer:

  § 4 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Vengsøyfjorden i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 48.0 minutter. Øst 018 grader 20,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 018 grader 20,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 018 grader 40,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 48,0 minutter. Øst 018 grader 42,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 5 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Sessøyfjorden i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 43.0 minutter. Øst 018 grader 15,5 minutter.
  2. Nord 69 grader 47,0 minutter. Øst 018 grader 13,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 47,0 minutter. Øst 018 grader 17,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 018 grader 19,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  Gjeldende § 4 blir blir ny § 6

  II

  'Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvalsundet i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 53,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  2. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  3. Nord 69 grader 58,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  4. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Rødøysund i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 06.0 minutter. Øst 021 grader 22,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 08,5 minutter. Øst 021 grader 19,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 08,5 minutter. Øst 021 grader 24,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 06,0 minutter. Øst 021 grader 27,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Reinfjorden i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 04.0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 05,7 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 05,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Vengsøyfjorden i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 48.0 minutter. Øst 018 grader 20,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 018 grader 20,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 018 grader 40,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 48,0 minutter. Øst 018 grader 42,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Sessøyfjorden i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 43.0 minutter. Øst 018 grader 15,5 minutter.
  2. Nord 69 grader 47,0 minutter. Øst 018 grader 13,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 47,0 minutter. Øst 018 grader 17,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 018 grader 19,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 6

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  MKB/EW