J-152-2018: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om høsting av tare i Hordaland fylke

Erstatter: J-135-2017

Erstattet av: J-160-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 31.08.2018

Forskrift om endring av forskrift om høsting av tare i Hordaland fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 31. august 2018 med hjemmel i forskrift 4. oktober 2011 nr. 990 om høsting av tare i Hordaland fylke § 4.

  I

   Forskrift 4. oktober 2011 nr. 990 om høsting av tare i Hordaland fylke § 2 skal lyde:

  § 2 Åpne felt

  Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Hordaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. Res av 13. juli 1995.

  Felt

  Fra   dato

  Til datoTil dato

  A

  1.   september 2011

  31.   august 2012

  B

  1.   september 2012

  31.   august 2013

  C

  1.   september 2013

  31.   august 2014

  D

  1.   september 2014

  31.   august 2015

  E

  1.   september 2015

  31.   august 2016

  A

  1.   september 2016

  31.   august 2017

  B

  1. september   2017

  10. september   2018

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

   Forskrift om høsting av tare i Hordaland fylke 

  Fiskeridirektoratet har den 4. oktober 2011, med hjemmel i kgl. res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16 og 36, fastsatt følgende forskrift:

   § 1 Forbud

   Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Hordaland fylke.

  § 2 Åpne felt

   Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Hordaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. Res av 13. juli 1995.

  Felt

  Fra dato

  Til datoTil dato

  A

  1. september 2011

  31.   august 2012

  B

  1. september 2012

  31. august 2013

  C

  1. september 2013

  31. august 2014

  D

  1. september 2014

  31. august 2015

  E

  1. september 2015

  31. august 2016

  A

  1. september 2016

  31. august 2017

  B

  1. september 2017

  10. september 2018

  § 3 Stengte områder

   Uten hinder av § 2  er det forbudt å drives høsting av tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor følgende områder: 

  Områder

  Felt

  Kart

   

  Forbudssonen ”Nordøyane-

  Holsenøyane” som inkl. Eggvær   naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og

  Trættebleikja naturreservat

  4A

  4

  Forbudssonen ”Innesøyane-

  Medfjordbåen” som inkl. Litle

  Frilsøy, Hovdeln, Svarteskjeret og   Innesøyane naturreservat

  36A

  6

  Område

   

  Felt

  Kart

  Forbudssone “Møkster” som inkl.

  Vestre og Indre Mågabø, Myrbær-

  Holmen og Kvitingen naturreservat

  15B

  5

  Forbudssonen Bleikenøvlingen og Høgskjeret

  31B

  6

  Område

  Felt

  Kart

   

  Forbudssone ”Sørøyane” som inkl.

  Hovsøy, Låtersøy, Melme, Melne-

  Klubben, Lyngsøy, Oksøy og

  Raudholmane naturreservat

  1C

  4

  Forbudssone “Møkster” som inkl.

  Vestre og Indre Mågabø, Myrbær-

  Holmen og Kvitingen naturreservat

  14    C

  5

  Forbudssone

  ”Lyroddane-Boaskjeret. Kvern-

  holmen og Rosmunnen

  18C

  5

  Område

  Felt

  Kart

   

  Forbudssonen ”Nordøyane-

  Holsenøyane” som inkl. Eggvær   naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og

  Trættebleikja naturreservat.

  3D

  4

  Forbudssone

  ”Lyroddane-Boaskjeret. Kvern-

  holmen og Rosmunnen

  17D

  5

  Område

  Felt

  Kart

   

  Forbudssonen ”Nordøyane-

  Holsenøyane” som inkl. Eggvær   naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og

  Trættebleikja naturreservat

  2 E

  4

  4

  Måksteinane naturreservat

  16E

  5

   § 4 Bemyndigelse

   Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

  § 5 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64

   

   § 6 Ikrafttredelse

   Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2006 om regulering av høsting av tare i Hordaland fylke.

  ””””””””””””””””””””””””””””””””””