J-151-2018: Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med

Tilbake til gjeldende J-melding