J-150-2018: Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Tilbake til gjeldende J-melding