J-147-2008: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Erstatter: J-135-2006

Erstattet av: J-158-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.07.2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 3. juli 2008 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I
  I Fiskeridirektørens forskrift av 12. september 2003 om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline – stenging av områder på kysten av Finnmark, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i området Kongsfjorden - Varangerfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 51,2 minutter. Øst 29 grader 14 minutter
  2. Nord 70 grader 54 minutter. Øst 29 grader 24 minutter
  langs 4 nautiske mils grensen til
  3. Nord 70 grader 27,4 minutter. Øst 31 grader 15 minutter
  4. Nord 70 grader 28 minutter. Øst 31 grader 43 minutter
  videre langs 12 nautiske mils grensen til grensen mot Russland, herfra langs grensen mot Russland til Grense Jakobselv.

  II
  Denne forskrift trer i kraft straks.

  ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

  Fiskeridirektøren har den 12. september 2003 i medhold av § 3 i Fiskerdepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i området Kongsfjorden- Varangerfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 51,2 minutter. Øst 29 grader 14 minutter
  2. Nord 70 grader 54 minutter. Øst 29 grader 24 minutter.
  langs 4 nautiske mils grensen til
  3. Nord 70 grader 27,4 minutter. Øst 31 grader 15 minutter
  4. Nord 70 grader 28 minutter. Øst 31 grader 43 minutter
  videre langs 12 nautiske mils grensen til grensen mot Russland, herfra langs grensen mot Russland til Grense Jakobselv.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.