J-145-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-122-2019

Erstattet av: J-116-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.08.2019

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med fløytline - stenging av et område utenfor Vardø i Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. august 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

   I

  I Fiskeridirektoratets forskrift 11. juli 2019 om regulering av fiske med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark gjøres følgende endring:

   § 1 (endret) skal lyde:

   Det er forbudt å fiske med fløytline i et område utenfor Vardø i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 17,0 minutter     Øst 31 grader 04,0 minutter
  2. Nord 70 grader 31,0 minutter     Øst 31 grader 11,5 minutter
   herfra langs 6 milsgrensen til posisjon 3.
  3. Nord 70 grader 38,0 minutter     Øst 30 grader 48,0 minutter
  4. Nord 70 grader 42,5 minutter     Øst 31 grader 00,0 minutter
   herfra langs 12 milsgrensen til posisjon 5.
  5. Nord 70 grader 32,0 minutter     Øst 31 grader 35,0 minutter
  6. Nord 70 grader 15,0 minutter     Øst 31 grader 23,0 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

    II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -----------------

   Forskrift om regulering av fiske med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark  

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 11. juli 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

  § 1

   Det er forbudt å fiske med fløytline i et område utenfor Vardø i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 17,0 minutter     Øst 31 grader 04,0 minutter
  2. Nord 70 grader 31,0 minutter     Øst 31 grader 11,5 minutter
   herfra langs 6 milsgrensen til posisjon 3.
  3. Nord 70 grader 38,0 minutter     Øst 30 grader 48,0 minutter
  4. Nord 70 grader 42,5 minutter     Øst 31 grader 00,0 minutter
   herfra langs 12 milsgrensen til posisjon 5.
  5. Nord 70 grader 32,0 minutter     Øst 31 grader 35,0 minutter
  6. Nord 70 grader 15,0 minutter     Øst 31 grader 23,0 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

   Det er forbudt å fiske med fløytline i et område på Varangerfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 58,0 minutter     Øst 30 grader 10,5 minutter
  2. Nord 70 grader 04,2 minutter     Øst 30 grader 10,3 minutter
  3. Nord 70 grader 10,0 minutter     Øst 30 grader 34,6 minutter
  4. Nord 69 grader 58,0 minutter     Øst 30 grader 50,0 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Forskriften trer i kraft straks.

  ----------------

  HJ/EW