J-144-2009: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-132-2009

Erstattet av: J-146-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.07.2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 22. juli 2009 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 1 oppheves.

  Gjeldende §§ 2-4 blir nye §§ 1-3.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om reguleringav fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 74 grader 00 minutter Øst 18 grader 36 minutter
  2. Nord 74 grader 00 minutter Øst 17 grader 07,5 minutter
  3. Nord 74 grader 16 minutter Øst 16 grader 50 minutter
  4. Nord 74 grader 30 minutter Øst 17 grader 00 minutter
  5. Nord 74 grader 45,5 minutter Øst 16 grader 52 minutter
  6. Nord 74 grader 41,3 minutter Øst 17 grader 50 minutter

  videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til yttergrensen for Norges økonomiske sone, herfra langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 75 grader 06 minutter Øst 17 grader 30 minutter
  2. Nord 75 grader 32 minutter Øst 17 grader 00 minutter
  3. Nord 75 grader 36 minutter Øst 18 grader 20 minutter
  4. Nord 75 grader 06 minutter Øst 18 grader 20 minutter

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW