J-140-2016: (Utgått) Oppheving av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-165-2014

Erstattet av: J-118-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.07.2016

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 11. juli 2016 med hjemmel i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

  Forskrift 19. juli 2013 om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark oppheves

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

                                                                        ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’