J-139-2007: (Utgått) Forskrift om at minstemål på 35 cm ikke lenger skal gjelde for notfanget sei i området mellom 62ºN og 66º33’N

Erstattet av: J-124-2013, J-150-2007

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.06.2007

Gyldig til: 31.12.2007

Forskrift om at minstemål på 35 cm ikke lenger skal gjelde for notfanget sei i området mellom 62ºN og 66º33’N

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 26. juni 2007 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 43, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  I fisket etter sei med not i området mellom 62ºN og 66º33’N skal minstemålet på 35 cm ikke lenger gjelde.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft fra 29. juni 2007 kl 24 og gjelder til og med 31. desember 2007.

  TO/EW