J-138-2015: (Utgått) Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-58-2015

Erstattet av: J-140-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.06.2015

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98:

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 33k fjerde ledd skal lyde:

  Lås som oppankres eller fortøyes til land skal merkes på forsvarlig måte med minimum én blåse fra hvert deltakende fartøy i samfiskelaget.

   

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  AH/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: