J-137-2005: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Erstatter: J-178-2003

Erstattet av: J-135-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.07.2005

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 8. juli 2005 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 12. september 2003 om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline – stenging av områder på kysten av Finnmark, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i området Kongsfjorden- Varangerfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.   Nord 70 grader 51,2 minutter.  Øst 29 grader 14 minutter.
  2.  Nord 71 grader 00,3 minutter.  Øst 29 grader 40 minutter.
  Videre langs 12 nautiske mils grensen til grensen mot Russland.
  Herfra langs grensen mot Russland til Grense Jakobselv.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

  Fiskeridirektøren har den 12. september 2003 i medhold av § 3 i Fiskerdepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i området Kongsfjorden- Varangerfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.   Nord 70 grader 51,2 minutter.  Øst 29 grader 14 minutter.
  2.   Nord 71 grader 00,3 minutter.  Øst 29 grader 40 minutter.
  Videre langs 12 nautiske mils grensen til grensen mot Russland.
  Herfra langs grensen mot Russland til Grense Jakobselv.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW