J-135-2006: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Erstatter: J-137-2005

Erstattet av: J-147-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.07.2006

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 13. juli 2006 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 12. september 2003 om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline – stenging av områder på kysten av Finnmark, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i området Kongsfjorden - Varangerfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 51,2 minutter. Øst 29 grader 14 minutter.
  2. Nord 70 grader 54 minutter. Øst 29 grader 24 minutter.
  Langs 4 nautiske mils grensen til
  3. Nord 70 grader 45,1 minutter. Øst 30 grader 15 minutter.
  4. Nord 70 grader 48,5 minutter. Øst 30 grader 40 minutter.
  Videre langs 12 nautiske mils grensen til grensen mot
  Russland.
  Herfra langs grensen mot Russland til Grense Jakobselv.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

  Fiskeridirektøren har den 12. september 2003 i medhold av § 3 i Fiskerdepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i området Kongsfjorden-Varangerfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 51,2 minutter. Øst 29 grader 14 minutter.
  2. Nord 70 grader 54 minutter. Øst 29 grader 24 minutter.
  Langs 4 nautiske mils grensen til
  3. Nord 70 grader 45,1 minutter. Øst 30 grader 15 minutter.
  4. Nord 70 grader 48,5 minutter. Øst 30 grader 40 minutter.
  Videre langs 12 nautiske mils grensen til grensen mot
  Russland.
  Herfra langs grensen mot Russland til Grense Jakobselv.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.