J-133-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-195-2014

Erstattet av: J-166-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.06.2016

Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 29. juni 2016 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

   Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Hopen innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 75 grader 46,0   minutter.  Øst 028 grader 26,0  minutter.
  2. Nord 76 grader 10,0   minutter.  Øst 027 grader 06,0  minutter.
  3. Nord 76 grader 10,0   minutter.  Øst 029 grader 02,0  minutter. 
  4. Nord 75 grader 46,0   minutter.  Øst 028 grader 43,0  minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  IF/EW