J-132-2019: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-121-2019

Erstattet av: J-138-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.08.2019

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 9. august 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 17 og § 18 oppheves.

  Gjeldende § 19 og § 20 blir nye § 17 og § 18

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------------

   Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

   Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

   § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 59,0 minutter. Øst 029 grader 37,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Kvænangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 55,0 minutter. Øst 021 grader 34,4 minutter.
  2. Nord 69 grader 56,2 minutter. Øst 021 grader 36,1 minutter.
  3. Nord 69 grader 53,5 minutter. Øst 021 grader 47,8 minutter.
  4. Nord 69 grader 52,6 minutter. Øst 021 grader 46,2 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Arnøyfjorden i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 45,0 minutter. Øst 011 grader 12,1 minutter.
  2. Nord 64 grader 45,5 minutter. Øst 011 grader 12,0 minutter.
  3. Nord 64 grader 45,9 minutter. Øst 011 grader 16,5 minutter.
  4. Nord 64 grader 45,5 minutter. Øst 011 grader 16,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 4

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Kjella i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 06,0 minutter. Øst 012 grader 00,8 minutter.
  2. Nord 65 grader 10,7 minutter. Øst 012 grader 03,5 minutter.
  3. Nord 65 grader 11,0 minutter. Øst 012 grader 05,9 minutter.
  4. Nord 65 grader 09,5 minutter. Øst 012 grader 06,9 minutter.
  5. Nord 65 grader 06,0 minutter. Øst 012 grader 02,6 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 5

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lyngværfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 02,8 minutter.
  2. Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 03,9 minutter.
  3. Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.
  4. Nord 65 grader 15,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.
  5. Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 03,7 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 6

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Torgfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 21,5 minutter. Øst 012 grader 03,3 minutter.
  2. Nord 65 grader 23,9 minutter. Øst 012 grader 07,0 minutter.
  3. Nord 65 grader 23,8 minutter. Øst 012 grader 08,7 minutter.
  4. Nord 65 grader 21,5 minutter. Øst 012 grader 04,4 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 7

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Muddvær i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 34,2 minutter. Øst 011 grader 44,8 minutter.
  2. Nord 65 grader 35,0 minutter. Øst 011 grader 45,5 minutter.
  3. Nord 65 grader 34,6 minutter. Øst 011 grader 50,6 minutter.
  4. Nord 65 grader 33,2 minutter. Øst 011 grader 50,8 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 8

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Velfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 30,5 minutter. Øst 012 grader 25,0 minutter.
  2. Nord 65 grader 31,9 minutter. Øst 012 grader 22,0 minutter.
  3. Nord 65 grader 34,1 minutter. Øst 012 grader 21,0 minutter.
  4. Nord 65 grader 34,3 minutter. Øst 012 grader 22,3 minutter.
  5. Nord 65 grader 32,3 minutter. Øst 012 grader 23,5 minutter.
  6. Nord 65 grader 31,1 minutter. Øst 012 grader 26,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 9

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Vefsnfjorden i Nordland sør for en rett linje trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 58,4 minutter. Øst 012 grader 52,2 minutter.
  2. Nord 65 grader 58,4 minutter. Øst 012 grader 53,8 minutter.

   § 10

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Sundøy i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 66 grader 32,4 minutter. Øst 012 grader 54,0 minutter.
  2. Nord 66 grader 35,7 minutter. Øst 012 grader 51,8 minutter.
  3. Nord 66 grader 35,8 minutter. Øst 012 grader 53,2 minutter.
  4. Nord 66 grader 33,7 minutter. Øst 012 grader 55,7 minutter.
  5. Nord 66 grader 32,4 minutter. Øst 012 grader 55,6 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 11

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Skardsfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 66 grader 44,2 minutter. Øst 013 grader 16,3 minutter.
  2. Nord 66 grader 44,7 minutter. Øst 013 grader 16,3 minutter.
  3. Nord 66 grader 44,8 minutter. Øst 013 grader 25,1 minutter.
  4. Nord 66 grader 44,1 minutter. Øst 013 grader 25,1 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 12

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Meløyfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 66 grader 47,8 minutter. Øst 013 grader 24,7 minutter.
  2. Nord 66 grader 48,6 minutter. Øst 013 grader 24,2 minutter.
  3. Nord 66 grader 49,3 minutter. Øst 013 grader 29,5 minutter.
  4. Nord 66 grader 48,5 minutter. Øst 013 grader 30,6 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 13

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Gåsværfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 66 grader 51,2 minutter. Øst 013 grader 23,4 minutter.
  2. Nord 66 grader 51,9 minutter. Øst 013 grader 23,4 minutter.
  3. Nord 66 grader 52,0 minutter. Øst 013 grader 30,2 minutter.
  4. Nord 66 grader 51,4 minutter. Øst 013 grader 30,2 minutter.
  5. Nord 66 grader 51,0 minutter. Øst 013 grader 26,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 14

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Sørfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 66 grader 59,0 minutter. Øst 013 grader 58,7 minutter.
  2. Nord 67 grader 00,8 minutter. Øst 014 grader 00,1 minutter.
  3. Nord 67 grader 01,0 minutter. Øst 014 grader 01,4 minutter.
  4. Nord 66 grader 59,8 minutter. Øst 014 grader 02,0 minutter.
  5. Nord 66 grader 59,0 minutter. Øst 013 grader 59,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 15

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Malangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  69 grader 24,50  minutter. Øst 018 grader 18,50 minutter.
  2. Nord  69 grader 28,50 minutter. Øst  018 grader 18,50 minutter.
  3. Nord  69 grader 28,50 minutter. Øst  018 grader 26,50 minutter.
  4. Nord  69 grader 24,50 minutter. Øst  018 grader 26,50 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 16

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på indre Reisa (Holman)  i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  69 grader 56,25 minutter. Øst  021 grader 43,50 minutter.
  2. Nord  69 grader 57,80 minutter. Øst  021 grader 43,50 minutter.
  3. Nord  69 grader 57,80 minutter. Øst  021 grader 46,60 minutter.
  4. Nord  69 grader 56,25 minutter. Øst  021 grader 46,60 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   

  § 17

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  2. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  3. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
  4. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 18

  Forskriften trer i kraft straks.

  -----------

  JBN/MKRB