J-128-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Erstatter: J-158-2008

Erstattet av: J-97-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.07.2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 30. juni 2009 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 12. september 2003 om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline – stenging av områder på kysten av Finnmark, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i området Tana- Varangerfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 70° 52,6’ Ø 28° 49,8’
  2. N 71° 01,4’ Ø 29° 02,6’
  3. N 71° 01,5’ Ø 29° 33,5’
  videre langs 12 nautiske mils grensen til grensen mot Russland, herfra langs grensen mot Russland til Grense Jakobselv.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark.

  Fiskeridirektøren har den 12. september 2003 i medhold av § 3 i Fiskerdepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt:

  § 1
  Det er forbudt å drive fiske etter torsk og hyse med fløytline i området Tana - Varangerfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 70° 52,6’ Ø 28° 49,8’
  2. N 71° 01,4’ Ø 29° 02,6’
  3. N 71° 01,5’ Ø 29° 33,5’
  videre langs 12 nautiske mils grensen til grensen mot Russland, herfra langs grensen mot Russland til Grense Jakobselv.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HØ/EW