J-127-2020: (Utgått) Regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-80-2020

Erstattet av: J-142-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.07.2020

Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 28. juli 2020 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak nr. 1001.

   § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Storfjordrenna avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.       Nord 75 grader 50,3 minutter. Øst 020 grader 01,8 minutter.

  2.       Nord 76 grader 00,5 minutter. Øst 019 grader 54,4 minutter.

  3.       Nord 76 grader 12,0 minutter. Øst 021 grader 58,0 minutter.

  4.       Nord 76 grader 04,6 minutter. Øst 022 grader 12,2 minutter.

  herfra tilbake til posisjon 1.

   § 2

   Forskriften trer i kraft straks.