J-126-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-118-2011

Erstattet av: J-151-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.07.2011

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 5. juli 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 29. juni 2011 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål gjøres følgende endringer:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Ullsfjorden og Lyngenfjorden i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 69 grader 29,0 minutter, Øst 20 grader 14,5 minutter,
  2. Nord 69 grader 58,6 minutter, Øst 20 grader 17,0 minutter,
  3. Nord 69 grader 42,7 minutter, Øst 19 grader 48,0 minutter,
  4. Nord 69 grader 45,2 minutter, Øst 19 grader 39,0 minutter,
  5. Nord 70 grader 03,5 minutter, Øst 20 grader 00,0 minutter,
  6. Nord 69 grader 59,5 minutter, Øst 20 grader 38,0 minutter,
  7. Nord 69 grader 29,0 minutter, Øst 20 grader 25,0 minutter, og
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Reisafjorden i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 52,5 minutter, Øst 21 grader 02,0 minutter,
  2 Nord 70 grader 01,5 minutter, Øst 21 grader 0,0 minutter,
  3. Nord 70 grader 01,5 minutter, Øst 21 grader 13,5 minutter,
  4. Nord 69 grader 53,5 minutter, Øst 21 grader 10,5 minutter, og
  herfra videre til posisjon 1.

  § 3 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvænangen i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 59,5 minutter, Øst 21 grader 30,0 minutter,
  2. Nord 70 grader 05,7 minutter, Øst 21 grader 28,5 minutter,
  3. Nord 70 grader 04,5 minutter, Øst 21 grader 37,5 minutter,
  4. Nord 69 grader 56,7 minutter, Øst 21 grader 41,5 minutter, og
  herfra videre til posisjon 1.

  Gjeldende § 2 blir ny § 4

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Ullsfjorden og Lyngenfjorden i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 69 grader 29,0 minutter, Øst 20 grader 14,5 minutter,
  2. Nord 69 grader 58,6 minutter, Øst 20 grader 17,0 minutter,
  3. Nord 69 grader 42,7 minutter, Øst 19 grader 48,0 minutter,
  4. Nord 69 grader 45,2 minutter, Øst 19 grader 39,0 minutter,
  5. Nord 70 grader 03,5 minutter, Øst 20 grader 00,0 minutter,
  6. Nord 69 grader 59,5 minutter, Øst 20 grader 38,0 minutter,
  7. Nord 69 grader 29,0 minutter, Øst 20 grader 25,0 minutter, og
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Reisafjorden i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 69 grader 52,5 minutter, Øst 21 grader 02,0 minutter,
  2. Nord 70 grader 01,5 minutter, Øst 21 grader 0,0 minutter,
  3. Nord 70 grader 01,5 minutter, Øst 21 grader 13,5 minutter,
  4. Nord 69 grader 53,5 minutter, Øst 21 grader 10,5 minutter, og
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvænangen i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 69 grader 59,5 minutter, Øst 21 grader 30,0 minutter,
  2. Nord 70 grader 05,7 minutter, Øst 21 grader 28,5 minutter,
  3. Nord 70 grader 04,5 minutter, Øst 21 grader 37,5 minutter,
  4. Nord 69 grader 56,7 minutter, Øst 21 grader 41,5 minutter, og
   herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  IB/EW