J-124-2008: Forskrift om utlendingers fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen