J-12-2024: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-5-2024

Erstattet av: J-23-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.01.2024

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. januar 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50 bokstav a.

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 6 oppheves.

  Gjeldende §§ 7–12 blir nye §§ 6–10.

  II


  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------------

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 029 grader 44,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 029 grader 41,5 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Salangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 68 grader 49,0 minutter. Øst 017 grader 21,1 minutter.
  2.  Nord 68 grader 53,6 minutter. Øst 017 grader 30,9 minutter.
  3.  Nord 68 grader 55,3 minutter. Øst 017 grader 39,1 minutter.
  4.  Nord 68 grader 54,7 minutter. Øst 017 grader 40,4 minutter.
  5.  Nord 68 grader 48,4 minutter. Øst 017 grader 23,3 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lavangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 68 grader 48,7 minutter. Øst 017 grader 31,3 minutter.
  2.  Nord 68 grader 49,0 minutter. Øst 017 grader 32,0 minutter.
  3.  Nord 68 grader 47,3 minutter. Øst 017 grader 41,8 minutter.
  4.  Nord 68 grader 46,6 minutter. Øst 017 grader 40,9 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål på Solbergfjorden i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 05,8 minutter. Øst 017 grader 31,6 minutter.
  2. Nord 69 grader 06,4 minutter. Øst 017 grader 30,1 minutter.
  3. Nord 69 grader 09,1 minutter. Øst 017 grader 42,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 08,6 minutter. Øst 017 grader 43,2 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 5

  Det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Astafjorden i Troms og Finnmark i et område beskrevet med følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 42.9 minutter. Øst 017 grader 06.8 minutter.

  2. Nord 68 grader 44.9 minutter. Øst 017 grader 06.3 minutter.

  3. Nord 68 grader 45.9 minutter. Øst 017 grader 12.1 minutter.

  4. Nord 68 grader 45.2 minutter. Øst 017 grader 14.2 minutter.

  Herfra videre til posisjon 1.

  § 6 

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lyngen i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

  1. Nord 69 grader 46,5 minutter. Øst 020 grader 18,7 minutter.
  2. Nord 69 grader 57,5 minutter. Øst 020 grader 19,6 minutter.
  3. Nord 69 grader 57,5 minutter. Øst 020 grader 26,5 minutter.
  4. Nord 69 grader 53,0 minutter. Øst 020 grader 30,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 46,5 minutter. Øst 020 grader 26,0 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 7

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Ullsfjorden i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

  1. Nord 69 grader 47,0 minutter. Øst 019 grader 43,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 020 grader 06,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 02,8 minutter. Øst 020 grader 16,5 minutter.
  4. Nord 69 grader 46,0 minutter. Øst 019 grader 51,0 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 8

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

  1. Nord 69 grader 47,800 minutter. Øst 018 grader 23,000 minutter.
  2. Nord 69 grader 49,000 minutter. Øst 018 grader 23,000 minutter.
  3. Nord 69 grader 49,500 minutter. Øst 018 grader 39,500 minutter.
  4. Nord 69 grader 48,500 minutter. Øst 018 grader 39,500 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 9

  Det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Malangen i Troms og Finnmark beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 69 grader 28,4 minutter. Øst 018 grader 06,2 minutter.
  2. Nord 69 grader 30,2 minutter. Øst 018 grader 07,7 minutter.
  3. Nord 69 grader 31,0 minutter. Øst 018 grader 15,4 minutter.
  4. Nord 69 grader 29,9 minutter. Øst 018 grader 17,0 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

   

  § 10

  Forskriften trer i kraft straks.

  ---------------

  EW

   

  Fiskeridirektoratets kart: https://kart.fiskeridir.no

  Reguleringer er også videresendt til BarentsWatch FiskInfo FiskInfo | FiskInfo - BarentsWatch