J-118-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske med fløytline - stenging av et område utenfor Vardø i Finnmark

Erstatter: J-140-2016

Erstattet av: J-122-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.07.2019

Forskrift om regulering av fiske med fløytline - stenging av et område utenfor Vardø i Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 11. juli 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

  § 1

   Det er forbudt å fiske med fløytline i et område utenfor Vardø i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 17,0 minutter          Øst 31 grader 04,0 minutter
  2. Nord 70 grader 31,0 minutter          Øst 31 grader 11,5 minutter
   Herfra videre langs 6 mila til posisjon 3.
  1. Nord 70 grader 23,5 minutter          Øst 31 grader 29,7 minutter
  2. Nord 70 grader 15,0 minutter          Øst 31 grader 23,0 minutter
   Herfra videre til posisjon 1”.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks.

  ----------------

  JBN/EW