J-118-2011: (Utgått) Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-49-2011

Erstattet av: J-126-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.06.2011

Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Ullsfjorden og Lyngenfjorden, i Troms innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 69 grader 29,0 minutter. Øst 20 grader 14,5 minutter.
  2. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 17,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 46,0 minutter. Øst 19 grader 59,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 51,3 minutter. Øst 19 grader 43,2 minutter.
  5. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 20 grader 00,0 minutter.
  6. Nord 69 grader 59,5 minutter. Øst 20 grader 38,0 minutter.
  7. Nord 69 grader 29,0 minutter. Øst 20 grader 25,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  TH/EW