J-117-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-108-2009

Erstattet av: J-132-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.06.2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 22. juni 2009 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 2 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 74 grader 00 minutter. Øst 18 grader 36 minutter.,
  2. Nord 74 grader 00 minutter. Øst 17 grader 07,5 minutter.
  3. Nord 74 grader 16 minutter. Øst 16 grader 50 minutter.
  4. Nord 74 grader 30 minutter. Øst 17 grader 00 minutter.
  5. Nord 74 grader 45 minutter. Øst 16 grader 50 minutter.
  6. Nord 75 grader 08 minutter. Øst 18 grader 00 minutter.
  7. Nord 74 grader 47,3 minutter. Øst 18 grader 15 minutter.
   videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til yttergrensen for Norges økonomiske sone, herfra langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

  Gjeldende § 2 blir ny § 3.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om reguleringav fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område øst for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 74 grader 38 minutter. Øst 20 grader 20 minutter.
  2. Nord 74 grader 38 minutter. Øst 22 grader 40 minutter.
  3. Nord 74 grader 26 minutter. Øst 23 grader 20 minutter.
   videre langs yttergrensen av Norges økonomiske til 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya, herfra langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 74 grader 00 minutter. Øst 18 grader 36 minutter.,
  2. Nord 74 grader 00 minutter. Øst 17 grader 07,5 minutter.
  3. Nord 74 grader 16 minutter. Øst 16 grader 50 minutter.
  4. Nord 74 grader 30 minutter. Øst 17 grader 00 minutter.
  5. Nord 74 grader 45 minutter. Øst 16 grader 50 minutter.
  6. Nord 75 grader 08 minutter. Øst 18 grader 00 minutter.
  7. Nord 74 grader 47,3 minutter. Øst 18 grader 15 minutter.
   videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til yttergrensen for Norges økonomiske sone, herfra langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW