J-115-2009: (Utgått) Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-57-2006

Erstattet av: J-156-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.06.2009

Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 17. juni 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i indre Lyngen i Troms sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 69 grader 45 minutter. Øst 20 grader 17,9 minutter.,
  2. Nord 69 grader 45 minutter. Øst 20 grader 29,3 minutter.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.