J-115-2008: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-102-2008

Erstattet av: J-119-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.05.2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 30. mai 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 21 minutter. Øst 17 grader 35 minutter.
  2. Nord 74 grader 43,5 minutter. Øst 16 grader 50 minutter.
  3. Nord 74 grader 43,5 minutter. Øst 17 grader 57,5 minutter.
  videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 21 minutter. Øst 17 grader 35 minutter.
  2. Nord 74 grader 43,5 minutter. Øst 16 grader 50 minutter.
  3. Nord 74 grader 43,5 minutter. Øst 17 grader 57,5 minutter.
  videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område øst for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 37 minutter. Øst 20 grader 21 minutter.
  2. Nord 74 grader 37 minutter. Øst 21 grader 45 minutter.
  3. Nord 74 grader 21 minutter. Øst 21 grader 45 minutter.
  videre langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til
  4. Nord 74 grader 14 minutter. Øst 20 grader 20 minutter.
  og videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW